نه به معرکه گیری آقای وکیل؛ رقابت بهترین راه مبارزه با فساد است!

  • دوشنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۸
  • بزرگواری که عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است گفته اند: "وکالت خدمت عمومی است که قلمرو آن به عنوان یک حرفه تخصصی با قلمرو مربوط به حوزه کسب و کارهای عمومی متفاوت است. ... هیچ شرایطی نمی توان حرفه وکالت را با مبانی علم اقتصاد و ...

    گالــــری