نروژ و ونزوئلا؛ دو مسیر نفتی متفاوت

 • پنجشنبه - 6 مهر 1396
 • در سال های دهه 1960 ونزوئلا و نروژ از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی وضعیت مشابهی داشتند؛ با این حال در دهه های بعد هردو کشور که از منابع سرشار نفت هم برخوردار بودند، مسیر کاملا متفاوتی را طی کردند. اکنون که به آنها می ...

  الگویی دیگر برای پوپولیسم مصدقی

 • دوشنبه - 27 شهریور 1396
 • در سال 1317 مکزیکی ها اولین کشوری بودند که سراغ ملی کردن نفت رفتند، درست 12 سال پیش از آنکه این قضیه برای ایران رخ بدهد، در آنجا بر خلاف ایران بیشتر شرکت های امریکایی فعال بودند، آنها به وضع بد کارگران بی توجه بودند ...

  پیشنهادی برای درمان تندروی و بی ترمز بودن

 • شنبه - 25 شهریور 1396
 • پس از مرگ مائو، پیشوای چین، آن همه مصیبت که دیدگاه های مترقی! او به بار آورده بود، عده ای زیادی را در حزب به فکر تغییر مسیر انداخت. آنها فهمیده بودند با شعار و ایدئولوژی کار پیش نمی رود و حکایت دنیا واقعی مثل ...

  برگی از تاریخ: ما به سپتامبر پرحادثه عادت داریم

 • پنجشنبه - 23 شهریور 1396
 • بعد از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در 1967 که کنترل کرانه باختری رود اردن از دست دولت اردن خارج شد، فداییون فلسطینی پایگاه هایشان را به داخل مرزهای اردن منتقل کردند تا حمله به مناطق اشغال شده توسط اسرائیل را از همانجا پیش ...

  هزار کشته امروز، بهتر از یک میلیون کشته فرداست!

 • سه شنبه - 21 شهریور 1396
 • زمستان سال 1356 که تازه شعله های انقلاب روشن شده بود، انقلابیون تظاهراتی در قم و تهران و چند شهر دیگر برگزار کردند. اشرف پهلوی که با شنیدن اخبار نگران شده بود با پرویز ثابتی، رئیس اداره امنیت داخلی ساواک، تماس می گیرد و به ...

  در باب دولتی که می خواست همه را سرکار بگذارد!

 • جمعه - 17 شهریور 1396
 • پیشوای چینی ها، مائوتسه تونگ، معتقد بود بیکاری واقعیت زشت سرمایه داری است، او به این افتخار می کرد که در سوسیالیسم بیکاری وجود ندارد! راه حل های جالبی هم داشت: از میانه های دهه 1950 میلیون ها جوان شهری را برای یادگیری از دهقانان ...

  یک پرش بلند به جلو!

 • پنجشنبه - 16 شهریور 1396
 • چینی ها در سال های پایانی دهه 1950 در کشاکش رقابت با برادر بزرگ (شوروی) تصمیم گرفتند هرچه سریعتر کشور را صنعتی کنند، مائو که از خورشچف دلی خوش نداشت و آنچه در شوروی رخ می داد را مبتنی بر سوسیالیسم اصیل نمی دانست تصمیم ...

  آزادسازی یا چپاول؛ دو تجربه متفاوت

 • یکشنبه - 12 شهریور 1396
 • رندان معتقدند در روسیه بعد از فروپاشی شوروی، به بهانه خصوصی سازی بنگاه های دولتی و حرکت به سوی بازار آزاد در عمل همه ثروت کشور به حراج گذاشته شد، در همان سال های بحرانی دهه 1990 یک "بخش خصوصی" بسیار بی رحم (موسوم به ...

  گالــــری