در باب آن کلمه قبیحه

  • یکشنبه - ۲۳ مهر ۱۳۹۶
  • گفته اند چین بزرگترین کشور تولید کننده مدرک دکتری است، سال 2009 یک دانشمند بنام چینی این سوال را مطرح کرد که چرا از سال 1949 (سال انقلاب چین)  به این سو ما یک متفکر جدی و تراز اول جهانی نداشته ایم؟   چینی ها مقاله ...

    گالــــری