سلبریتی عمله جات!

  • سه شنبه - 9 آذر 1395
  • مسعود خان بهنود که عمرش دراز باد در رثای رفیق فیدل نوشته است: "بعد از چه گه وارا فقط زمین یک غول داشت فیدل. حالا این زمین این شما و این غول کاغذی ترامپ" بعد هم ناله کرده است که زمین بدون "جانفدای آرمانخواه" نمی ...

    مرده ریگ پیشوای پیر!

  • دوشنبه - 8 آذر 1395
  • بعد از اینکه آن چریک کوبایی ریق رحمت را سر کشید، صحبت هم بر سر او بالا گرفت، متوفی چند دهه ای در این کشور 11 میلیون نفری حکومت کرد و اکنون میراث وی در معرض قضاوت عموم است، بد نیست ده نکته را درباره ...

    گالــــری