در باب وطن پرستی صحیح!

  • دوشنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
  • نویسنده ای فرهیخته می گفت شاه عباس صفوی این فراست را داشت که دریابد به مردم این مملکت امیدی نیست و با کوچاندن ارامنه به اصفهان خواست روحی تازه در صناعت و هنر ایران بدمد که البته موفق هم بود، به نظر می رسد در ...

    گالــــری