در باب آن کلمه قبیحه

  • یکشنبه - 23 مهر 1396
  • گفته اند چین بزرگترین کشور تولید کننده مدرک دکتری است، سال 2009 یک دانشمند بنام چینی این سوال را مطرح کرد که چرا از سال 1949 (سال انقلاب چین)  به این سو ما یک متفکر جدی و تراز اول جهانی نداشته ایم؟   چینی ها مقاله ...

    در باب دولتی که می خواست همه را سرکار بگذارد!

  • جمعه - 17 شهریور 1396
  • پیشوای چینی ها، مائوتسه تونگ، معتقد بود بیکاری واقعیت زشت سرمایه داری است، او به این افتخار می کرد که در سوسیالیسم بیکاری وجود ندارد! راه حل های جالبی هم داشت: از میانه های دهه 1950 میلیون ها جوان شهری را برای یادگیری از دهقانان ...

    گالــــری