به ابرقدرت آینده جهان سلام کنیم؟

  • چهارشنبه - ۶ دی ۱۳۹۶
  • ایالات متحده از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی بزرگترین اقتصاد دنیاست، کسانی گفته اند چین که اکنون بزرگترین اقتصاد دنیا از منظر برابری قدرت خرید به شمار می آید تا 2032  از نظر اسمی هم از امریکا سبقت خواهد گرفت؛ اما اجازه دهید یک نکته ...

    اقتصاد چین روی امریکا را کم خواهد کرد؟

  • دوشنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۵
  • به نظر می رسد پاسخ منفی است، بر اساس گزارش اخیر موسسه کردیت سوییس تخمین زده می شود که تفاوت ثروت خصوصی در دو کشور حدود 60 تریلیون دلار است و البته روبه افزایش است.   دلیل آن روشن است، چین یک سرمایه داری کارآفرینانه و رقابتی ...

    گالــــری