پایان یک امپراتوری؟

  • پنجشنبه - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • چین برای تبدیل شدن به قدرت برتر جهان ناگزیر باید ارز خود را جایگزین دلار کند، سیاست های پولی انبساطی چین نشان می دهد که یوان دهه ها طول می کشد تا جایگزین دلار شود. این میان گزینه بهتر جایگزینی طلا به جای دلار است. ...

    گالــــری