نروژ و ونزوئلا؛ دو مسیر نفتی متفاوت

  • پنجشنبه - 6 مهر 1396
  • در سال های دهه 1960 ونزوئلا و نروژ از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی وضعیت مشابهی داشتند؛ با این حال در دهه های بعد هردو کشور که از منابع سرشار نفت هم برخوردار بودند، مسیر کاملا متفاوتی را طی کردند. اکنون که به آنها می ...

    گالــــری