این نام را به خاطر بسپارید!

  • یکشنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۵
  • محمد امین الحسینی، مفتی اورشلیم در سال های پیش از جنگ جهانی دوم، همان چهره ای است که عکس گفتگوی او با هیتلر را اینجا و آنجا می توانید ببینید.   او فلسطینی بود و در جنگ جهانی اول در ارتش عثمانی خدمت کرد، مدتی در ...

    گالــــری