بهترین سرمایه گذاری دنیا

  • چهارشنبه - 4 بهمن 1396
  • گفته می شود که در بین سال های 2007 تا 2012 دویست شرکت بزرگ امریکایی سرجمع حدود 5.8 میلیارد دلار صرف لابی با دولت کرده اند؛ بی تردید هزینه قابل توجهی است، ولی در مقایسه با آنچه به دست آورده اند چیزی به حساب نمی ...

    گالــــری