یک پیش بینی روسی: دوره ات گذشته است یانکی!

  • شنبه - 29 آبان 1395
  • الکساندر دوگین که چندی پیش به ایران آمده بود، به نوعی قطب فکری پوتین به شمار می آید و گفته می شود سیاست تهاجمی اخیر روسیه متاثر از دیدگاه اوست. انتخاب ترامپ را اتفاق خوبی می داند و به نظرش او پوتین امریکایی هاست: "ناسیونالیست ...

    گالــــری