یک سرمایه فراموش شده: خوشنامی ملی

  • چهارشنبه - 27 مرداد 1395
  • دوستی فرهیخته به نام سید حامد هاشمی نوشته بود برای ما ایرانی ها زمانی بیش از هر چیز خاک ایران مقدس شمرده می شد و در جنگ هشت ساله جوانان ایرانی با خون‌ خودشان آن را حفظ کردند. بعد از جنگ فهمیدند ذخایر گازی پارس ...

    گالــــری