برای حفظ امنیت ملی باید از تولید ملی “حمایت” کنیم!

  • جمعه - ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
  • دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته است برای "حمایت از نیروی کار" و البته "امنیت ملی" عوارض واردات فولاد و آلومینیوم را به ترتیب 25 و 10 درصد افزایش دهد؛ حرفش این است که چینی ها که به استفاده از دامپینگ (فروش با قیمت پایین تر ...

    گالــــری