جنگ آب در بولیوی

  • سه شنبه - ۲۳ آبان ۱۳۹۶
  • بولیوی در سال 1982 بعد از مدتهای طولانی دیکتاتوری نظامی رنگ آرامش دید، ولی اقتصادش تعریفی نداشت، سه سال بعد آبرتورم 25 هزار درصدی آنها را وادار کرد دست به دامن بانک جهانی شوند؛ گزینه دیگری هم نبود سرمایه گذاران تمایلی به ورود به آنجا ...

    گالــــری