ابلها مردا عدوی نیستم من، انکار توام!

  • دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۹۵
  • نیما قاسمی، دوستی فرهیخته به قول از کسی نوشته است "این تخم لق بیایید خودمون رو با کشورهای منطقه مقایسه کنیم انصافا وضعیت ما بهتره رو کی تو دهن یه مشت فعال سیاسی دوزاری و شیتیل بگیرهای نایاک انداخته؟". او استدلال می کند که این ...

    گالــــری