در باب پیشرفت کشورها

  • چهارشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۵
  • نگاهی به نقشه حقایق جالبی را روشن می کند، آبی پررنگ نشاندهنده کشورهایی است که از نظر حفظ حقوق مالکیت رتبه خوبی دارند، در رده های بعدی به ترتیب سبزها، بنفش ها و قهوه ای ها و قرمزها قرار می گیرند. برخی از کشورها هم ...

    گالــــری