قدرت ایران را چه چیز تعیین می کند؟

 • پنجشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
 • می گویند تاریخ تکرار می شود، ولی اگر بار نخست تراژدی است، در تکرار چیزی جز یک کمدی ملالت بار نیست. کسانی که به پیشرفت مملکت علاقه دارند خواندن تجربه پهلوی دوم را مفید خواهند یافت. کسانی گفته اند آنچه شاه و سلطنتش را نابود کرد ...

  در باب مزایای بی ترمز بودن!

 • چهارشنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۵
 • کسانی می گویند یکی از دلایل انقلاب 79 ایران این بود که سرعت تغییرات بسیار بالاتر از ظرفیت جامعه رفت، جامعه ای که باید اهسته و پیوسته پیش می رفت، به یکباره با پترودلار و میل شدید شاه بیمار به پیشرفت چنان ملتهب شد که ...

  درس یک تجربه ایرانی ناموفق؛ “فضای باز سیاسی” و “آشتی ملی”

 • پنجشنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۵
 • یکی از اهل فن گفته است در جایی مثل ایران شوخی است بخواهی در اقتصاد سیاست های ریاضتی پیش بگیری و همزمان دنبال فضای باز سیاسی باشی! تجربه چنین حماقتی را دو سه سالی پیش از انقلاب شاهد بودیم. جهش قیمت نفت در کشورهای نفتی ...

  گالــــری