با ایران به شیوه ریگان مقابله کنید!

  • جمعه - 23 تیر 1396
  • اوایل دهه 1980 رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، استراتژی مهار روسای جمهور پیشین در برابر توسعه طلبی شوروی را کنار گذاشت، پیش فرض او این بود که شوروی یک رژیم تهاجمی و انقلابی است که از علیرغم تصویر بیرونی از درون شکننده است.   ریگان در ...

    شبح جنگ بالای سر ما پرسه می زند؟

  • جمعه - 9 تیر 1396
  • بعد از جنگ ویتنام کمتر کسی فکر می کرد امریکا خود را درگیر جنگی بزرگ بیرون مرزها کند؛ صدام هم به همین دل بسته بود و خطر حمله امریکا را جدی نمی گرفت؛ تابوت هایی با پرچم امریکا آماده کرده بودند و می گفتند اگر ...

    گالــــری