یک خطای رایج در اقتصاد

  • یکشنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
  • فرض کنید کسی استدلال می کند این حرف که زمان رانندگی باید کمربند ایمنی ببندیم حرف مفت است، خیلی ها همچنان در تصادفات رانندگی می می میرند و بستن یا نبستن کمربند چندان توفیری در ماجرا ندارد. شاید اگر به او بگوییم قرار نبوده است ...

    گالــــری