“توسعه” با داغ و درفش!

  • سه شنبه - ۱ آبان ۱۳۹۷
  • یک مضمون بامزه میان اهل بخیه زیاد تکرار می شود که کوبا کشور پیشرفته و ثروتمندی به حساب نمی آید؛ ولی دستکم از نظر سیستم سلامت و بهداشت وضعیت بسیار خوبی دارد و در شاخص های جهانی هم از پیشروهاست؛ در نگاه اول بعید به ...

    افسانه چشم بادامی ها و تعامل با جهان!

  • شنبه - ۲۱ مهر ۱۳۹۷
  • دیدم ادعایی مطرح شده است که ژاپن حتی قبل از پیشرفت های چشمگیر بعد از جنگ جهانی دوم به این سو هم ملت پیشرفته ای بود  و بعد از آن هم با تکیه بر همان نظم و عزم قوی کاری به یک کشور توسعه یافته ...

    گالــــری