چطوری ایرانی “پیش بینی ناپذیر”؟

 • چهارشنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • برنارد لوییس فقید، مورخ و مستشرق نامدار، در سال 2006 نوشته بود ایرانی ها سالها روی سلاح هسته ای کار کرده اند و غریب نیست بخواهند آن را علیه اسرائیل به کار ببرند، تاریخی نزدیک هم برای آن مشخص کرده بود و گفته بود با ...

  فساد مسئله افراد نیست، مسئله ساختارهاست!

 • یکشنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • قبل از به قدرت رسیدن دونالد شیردل به عنوان رئیس جمهور یانکی ها، اسم او را اولین بار به عنوان یک کارآفرین شنیده بودم، کتاب هایی هم در مورد روش مدیریتی او وجود داشت که یکی از آنها را وکیل وی نوشته بود و همان ...

  ایران به کدام سو خواهد رفت؟ ونزوئلا یا شیلی؟

 • یکشنبه - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • زمانی در مملکت آریایی اسلامی چنان اوضاع عایدات نفت و ذخایر پترودلار خوب بود که کسانی می گفتند آنقدر پول داریم که می توانیم مشکلاتمان را بخریم؛ حاصل آن خوش خیالی مصیبتی تمام عیار بود و شاه ایران سرنوشتی تراژیک داشت، بعدها هم در دوران ...

  گالــــری