رندان در سرزمین چاوز!

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • قضیه فلاکت ونزوئلا این روزها از کفر ابلیس مشهورتر است و همه می دانند که  کار "سوسیالیسم قرن بیست و یکمی" به بحران دستمال توالت هم کشیده است. انصافا این رهبران مردمی را هم نباید دستکم گرفت! کم کاری نیست در قرن بیست و یکم ...

  چرا در ایران قحطی رخ نداد؟

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • پیشتر هم نوشته ام که گریختن از "قانون" گاه می تواند بهترین حرکت ممکن باشد، چنانکه در آمریکای سه قرن پیش که مستعمره بریتانیا بود و طبق "قانون" مجبور بود مواد خام را فقط به بریتانیا صادر و در ازای آن محصولات نهایی را وارد ...

  داستان یک جنون سرخ: گنجشک های ضدخلق!

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • حضرت هایک جایی می فرماید رویکرد فردگرایی که امثال آدام اسمیت و فلسفه بریتانیایی از آن دفاع می کنند یک حسن بزرگ دارد: آدم ها را چنان که هستند می پذیرد و از این رو به دنبال انسان برتر برای هدایت جامعه نیست و به ...

  اقتصاد سیاسی به زبان آدمیزاد -۱

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • گویا شاهزاده ایرج در کلامی ماندگار گفته است تعداد ایرانی جماعت از سه تا بیشتر شود شروع به بحث سیاسی می کنند، شاهزاده فقید عمرش قد نداد که ببیند مردم در این حوالی بعدها اقتصاد را هم قاطی ماجرا می کنند و بحث را در ...

  گالــــری