استیو بنن استراتژیست ارشد دولت ترامپ توجه بسیاری را برانگیخته است و خیلی ها او را مغز متفکر دولت جدید می دانند که تاثیر زیادی روی رئیس جمهور دارد. زندگی غریبی داشته و از خدمت در نیروی دریایی تا ساختن فیلم مستند فعال بوده است. همکاران سابقش او را ادم باهوش و مطلعی می دانند.

 

در همین مدت شایعات پشت سر او زیاد بوده است: فاشیست، نژاد پرست، آنارشیست. او را چهره اصلی در وضع محدودیت های اخیر ورود مهاجران به امریکا می دانند. اما آنچه بیشتر در او و دیدگاه هایش پررنگ است ملی باوری (ناسیونالیسم) است. او گفته است که دولت جدید در پی برگرداندن عظمت امریکاست و جهانی شدن را جدی نمی گیرد.

 

او  مخالف ورود گسترده مهاجران به امریکاست، رسانه ها را اهل زد و بند می داند که بیش از منافع ملی کشور به به فکر جیبشان هستند، نگران فرهنگ والایی است که دارد از بین می رود، به دولتی ها به چشم اهل بخیه هایی نگاه می کند که به جای دنبال کردن منافع مردم به فکر پر کردن جیبشان هستند. دنبال حمایت از اقتصاد امریکاست و با برداشتن مرزها و جهانی شدن تجارت مشکل جدی دارد.

 

از بازگشت به ریشه های یهودی-مسیحی صحبت می کند و این ریشه ها را باید در برابر یک چیز فهمید: اسلام گرایی. حرفش این است که قبلی ها به اندازه کافی به تهدید اسلام گرایی نپرداخته اند و با سیاسی کاری تهدید جدی آن را ندیده گرفته اند. می گویند از ۱۱ سپتامبر به سیاست به طور جدی رو آورده است و عجیب نیست چنین دیدگاهی داشته باشد.

 

حرفش این است که به جای جهانی شدن و گرفتن نقش همکارانه با دیگر کشورها باید به حاکمیت امریکا فکر کرد، منزوی شدن را پیشنهاد نمی کند، ولی رقابتی عمل کردن را می پسندد، از قرار نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون هم روی او اثر گذار بوده است. زمانی خودش را لنینیست توصیف کرده است، به این معنا که می خواهد نظم مستقر را به هم بریزد و طرحی نو در اندازد.

 

امریکا کشور پیچیده ای است و هر ایده ای امکان عملی شدن پیدا نمی کند، ولی می شود حدس زد که این دولت ملی گرا مماشات کمتری با ایران خواهد داشت؛ کشوری که به قول یکی از تحلیلگران با نفرت همسایگانش احاطه شده است، والله اعلم.

 لینک مرجع ۱

لینک مرجع ۲