آینده اقتدارگرایی؛ امنیت یا نوآوری؟

 • چهارشنبه - 20 دی 1402
 • در کشورهای اقتدارگرا همیشه این دغدغه وجود دارد که چطور میان نوآوری های رشدافزا (که نیازمند یک جامعه باز و آزادی هستند) با پارانویای همیشگی دولتی ها توازن برقرار کنیم. به زبان دیگر، این دولت ها باید اجازه دهند جامعه آزمون و خطا کند تا ...

  در باب یک قبیله: نهادگرایان وطنی

 • چهارشنبه - 13 فروردین 1399
 • سخنی هست که آن را منسوب به نیچه فیلسوف آلمانی می دانند و می گوید در هر حزبی یک نفر هست که چنان با حرارت از اصول حزبی دفاع می کند که حال بقیه را به هم می زند! به نظر می رسد همین بلا بر سر دیدگاه ...

  مراقب اقتصاد تزاری باشید!

 • شنبه - 12 بهمن 1398
 • سال 2008: قبل از جنگ گرجستان (روسیه و گرجستان و استقلال طلبان اوستیای جنوبی) روسیه واردات از گرجستان را، عمدتا آب معدنی و شراب، قطع کرد و تمام راه های زمینی، دریایی، هوایی و راه آهن و البته کانال های پستی را بست، برخی از این محدودیت ها ...

  نه به معرکه گیری آقای وکیل؛ رقابت بهترین راه مبارزه با فساد است!

 • دوشنبه - 7 بهمن 1398
 • بزرگواری که عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است گفته اند: "وکالت خدمت عمومی است که قلمرو آن به عنوان یک حرفه تخصصی با قلمرو مربوط به حوزه کسب و کارهای عمومی متفاوت است. ... هیچ شرایطی نمی توان حرفه وکالت را با مبانی علم اقتصاد و ...

  در ستایش شکنجه!

 • دوشنبه - 29 مهر 1398
 • به نظر می رسد تصویر غالب از صف های طولانی و قفسه های خالی از دوران اتحاد شوروی که در رسانه ها نشان داده می شود، همه حقیقت نیست، اعداد چیز دیگری می گویند! چه بسا حتی وضع آنها از شهروندان دنیای "آزاد" در امریکا ...

  گالــــری