اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا!

  • پنجشنبه - 10 اسفند 1396
  • سلبریتی سیاست ایران، سید محمد غرضی، احتمالا در ماندگارترین صحبت خود زمانی گفت: چپ نمی تواند دولت را نگه دارد و راست ملت را! حرف مرد طناز این بود که درصد بالایی از شهروندان شاید حرف های اصلاح طلب جماعت را بپسندند، ولی دیدگاه های ...

    گالــــری