در باب غائله اخیر و یک فقره قهرمان نفتی!

  • چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  • گفته اند رضا شاه به ولیعهد خود در مورد شاهزاده قجری زندانی، محمد مصدق، هشدار داده بود که حواست به او باشد و لازم نیست در مورد او زیادی سوئیسی و دموکرات رفتار کنی. مصدق السلطنه از منتقدان سرسخت پهلوی اول بود و در زمان ...

    گالــــری