شبح جنگ از سر ایران گذشته است؟

  • دوشنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۵
  • داریم از حدود سال 1390 شمسی (2011 میلادی) و اواسط دوره احمدی نژاد و درآمدهای بالای نفتی صحبت می کنیم. جیمز ماتیس، وزیر دفاع کنونی امریکا، در نقش فرمانده نیروی های این کشور در خاورمیانه مشغول بود طی یک ماه در تلفاتی کم سابقه حدود ...

    گالــــری