صدای شیپور جنگ را نمی شنوید؟

  • جمعه - 12 آذر 1395
  • روانشناسی سیاسی آدمی مثل ترامپ به ما می گوید مشاوران وی نقش مهمی در رفتار دولت آمریکا خواهند داشت، مشاور امنیت ملی وی، مایک فلین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و ترجمه کتاب وی هم به زودی به بازار می آید؛ عنوان جالبی هم ...

    گالــــری