افسانه را دور بریزید، بازار شکست نمی خورد!

  • چهارشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۷
  • یکی از مواردی که منتقدان اقتصاد بازار روی آن انگشت می گذارند اینست که مدل تخیلی به نام رقابت کامل (با فرضیه هایی مانند تعداد زیاد فروشنده و خریدار در بازار، همگن بودن کالای مورد مبادله، هزینه ناچیز ورود و خروج از بازار و اطلاعات ...

    گالــــری