مورد غریب عوارض خروج و اعلیحضرت

  • شنبه - ۷ بهمن ۱۳۹۶
  • در لایحه بودجه 97 یکی از مواردی که خیلی مورد توجه اهل دل قرار گرفت افزایش 3 برابری عوارض خروج از کشور بود که برای افراد پرسفر به 6 برابر هم می رسید؛ افزایش عوارض خروج دستکم در یک مرحله بحرانی از تاریخ ایران نقش ...

    گالــــری