داستان مس و نفت؛ نگران تمام شدن شان نباشید!

  • دوشنبه - 10 آبان 1395
  • از همان دوران انقلاب صنعتی همیشه این ترس با بشر بوده است که روزی منابع طبیعی زمین تمام خواهد شد، ولی گفته اند این را نباید جدی گرفت. در اوایل دهه 1960 کشیدن خط تلفن در شهرهای ایالات متحده آغاز می شد و در آن ...

    گالــــری