شاخص حسن روابط با جهان

  • چهارشنبه - ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
  • اگر احیانا قصد سفر به خارجه و به ویژه اروپا و امریکا را داشته باشید، می دانید که گرفتن ویزا چه کار نفس گیری است، حتی از قرار برای نوبت گرفتن از سفارت هم بازار سیاه شکل گرفته است و کسانی از این راه نان می ...

    گالــــری