پشت پرده جنگ های امریکا!؟

  • دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • در صد روز اول دولت ترامپ در پنج کشور مختلف تحرکات نظامی جدی داشته است؛ یمن، سوریه، کره شمالی، افغانستان و عراق و گزینه برخورد با ایران هم که همیشه روی میز بوده است. ترامپ به تازگی درخواست افزایش بودجه نظامی 54 میلیارد دلاری کرده ...

    گالــــری