در باب جغرافیای توسعه!

  • پنجشنبه - 15 تیر 1396
  • گفته می شود تا سال 1700 بعد از میلاد کم و بیش همه دستاوردهای مهم بشر از ریاضیات گرفته تا دستگاه چاپ و قطب نما و مانند آن در دو قاره اسیا و اروپا (اوراسیا) به وجود آمده است و مردم این دو قاره به ...

    گالــــری