بانک جهانی درباره آینده توسعه این مملکت چه می گوید؟

  • یکشنبه - ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • دغدغه اقتصاد های بزرگ جهان (جی 20) این است رشد اقتصادی آنها به صورت متوازن اتفاق بیفتد و همه شهروندانشان از منافع آن بهره مند شوند، اما چه باید کرد و وضع مملکت ما چگونه است؟    بانک جهانی در یک پژوهش جامع اعلام کرده است ...

    گالــــری