ایرانی ها می توانند تنگه هرمز را ببندند؟

  • شنبه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
  • همیشه برایم این سوال بود که تهدید بستن تنگه هرمز تا چه اندازه می تواند جدی باشد، این تنگه را شاهرگ نفت می دانند که حدود 20 درصد نفت جهان از آن عبور می کند. تا جایی که می دانم در آبراه ها و مسیرهای ...

    گالــــری