در باب فیلترینگ تلگرام

  • دوشنبه - 11 دی 1396
  • حضور تروریست ها در شبکه های اجتماعی حرف تازه ای نیست، از این رو در دنیا کسانی از ضرورت نظم دهی به شبکه های اجتماعی (پلیسینگ) می نویسند؛ در حوالی ما هم مومنانی تازه رنسانس کرده پیدا شده اند که می فرمایند در همه جای ...

    گالــــری