چرا جنگ همیشه یک کسب و کار با هدف پول به جیب زدن نیست؟

  • یکشنبه - ۵ فروردین ۱۳۹۷
  • "رابرت جرویس نامدارترین متفکر «نو رئالیست» جهان است. شاگردان او در اغلب دپارتمان‌های علوم سیاسی در آمریکا و اروپا درس می‌دهند و مکتب نوواقع‌گرایی را گسترش داده‌اند. او همچنین بزرگترین متخصص دانش اطلاعات  است و بعنوان عالی‌ترین مقام مشاور برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا کمک نظری ...

    گالــــری