دولت یاغی ها

  • یکشنبه - 8 اسفند 1395
  • استیو بنن استراتژیست ارشد دولت ترامپ توجه بسیاری را برانگیخته است و خیلی ها او را مغز متفکر دولت جدید می دانند که تاثیر زیادی روی رئیس جمهور دارد. زندگی غریبی داشته و از خدمت در نیروی دریایی تا ساختن فیلم مستند فعال بوده است. ...

    گالــــری