چطوری ایرانی “پیش بینی ناپذیر”؟

  • چهارشنبه - ۲ خرداد ۱۳۹۷
  • برنارد لوییس فقید، مورخ و مستشرق نامدار، در سال 2006 نوشته بود ایرانی ها سالها روی سلاح هسته ای کار کرده اند و غریب نیست بخواهند آن را علیه اسرائیل به کار ببرند، تاریخی نزدیک هم برای آن مشخص کرده بود و گفته بود با ...

    گالــــری