در باب موسیو و شیرخشک فقرا

  • پنجشنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۶
  • نقل می کنند فردریک باستیا، اقتصاددان فرانسوی قرن 19، با خود فکر می کرد چطور پاریسی ها شب سر راحت به بالین می گذارند و نگران نیستند که فردا در شهرشان قحطی روی می دهد؟ چطور در شهری با جمعیت فراوان که هیچ کس فعالیت ...

    گالــــری