در باب توهم زدایی: ۷ افسانه درباره کشورهای اسکاندیناوی

  • پنجشنبه - ۱ مهر ۱۳۹۵
  • گفته اند اگر اسکاندیناوی نبود، چپ ها یکی اختراع می کردند! خیلی ها در پاسخ به هواداران اقتصاد بازار آزاد از کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ و سوئد) مثال  می زنند. می گویند این کشورها توانسته اند رشد بالای اقتصادی را با سطح پایین نابرابری؛ نوآوری ...

    گالــــری