شوخی بزرگ دولت خیرخواه!

  • سه شنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  • در ماه مارس سال 2000 پس از ماه ها رقابت انتخاباتی نفسگیر در امریکا، جورج بوش و ال گور به ترتیب به عنوان نامزدهای نهایی جمهوری خواه و دموکرات انتخاب شدند، همان زمان یک نظر سنجی انجام شد و نتایج جالبی داشت؛ تنها 66 درصد ...

    گالــــری