در باب توسعه و راسوها

 • پنجشنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
 • کفار فرنگ اصطلاح جالبی دارند به نام واژه های راسو! راسو محتوای تخم مرغ را بدون آسیب زدن به پوسته آن از زیر میخورد، به طوریکه در ظاهر تخم مرغ توخالی سالم به نظر می رسد. از این رو واژه های راسو به کلماتی اشاره ...

  برای حل مسئله آب می شود از شر دولت رها شد؟

 • چهارشنبه - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
 • حضرت مارکس جایی  نوشته است “ضرورت بدیهی استفاده صرفه جویانه از آب... در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را می‌طلبد. منشأ آن وظیفه اقتصادی یعنی به ویژه وظیفه سازمان دادن امور عمومی که دولت‌های آسیایی مجبور بودند اجراء کنند، از همین جاست”. این مضمون ...

  آینده خاورمیانه، فاجعه در دو قدمی است!

 • یکشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
 • آینده خاورمیانه را دو عامل تعیین می کند: نفت و آب. درباره نفت و دولت های پترولیست پیشتر نوشتم، از دهه 1970 و جهش قیمت نفت، اوضاع خاورمیانه هم دگرگون شد و حتی امروز هم از مهمترین عوامل تحولات خاورمیانه همین ماده بدبو است که ...

  چرا از حکومت های جدید باید بیشتر ترسید؟

 • یکشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
 • مهدی خانبابا تهرانی از چپ های سابق که پیشینه حضور در چین دوران مائو را هم داشت، از کیش شخصیت پیشوا در آن زمان می گفت و مصیبت هایی که انقلاب فرهنگی برای چین به بار آورد. آن دوره نمایش های توده ای و خیابان ...

  اقتصاد سیاسی به زبان آدمیزاد -۲

 • شنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
 • بعد از اسمیت، ریکاردو و لیست و از همه مشهورتر حضرت مارکس را داریم که این اخری نام کامل کتابش  "سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی" است، با این حال به تدریج مباحث اقتصاد سیاسی با این معنای گسترده در شاخه های دیگر علم مانند سیاست ...

  تحریم ها چه اثری بر اقتصاد ایران داشت؟

 • شنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
 • کوچک شدن کیک اقتصاد: طی دو سال تولید ناخالص داخلی ایران بر اثر تحریم ها 9 درصد کاهش پیدا کرد، برای اینکه هزینه فرصت را دریابیم اگر این اعداد را با حالتی مقایسه کنیم که تحریم ها وضع نمی شدند، می توان گفت تولید ناخالص ...

  رندان در سرزمین چاوز!

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • قضیه فلاکت ونزوئلا این روزها از کفر ابلیس مشهورتر است و همه می دانند که  کار "سوسیالیسم قرن بیست و یکمی" به بحران دستمال توالت هم کشیده است. انصافا این رهبران مردمی را هم نباید دستکم گرفت! کم کاری نیست در قرن بیست و یکم ...

  چرا در ایران قحطی رخ نداد؟

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • پیشتر هم نوشته ام که گریختن از "قانون" گاه می تواند بهترین حرکت ممکن باشد، چنانکه در آمریکای سه قرن پیش که مستعمره بریتانیا بود و طبق "قانون" مجبور بود مواد خام را فقط به بریتانیا صادر و در ازای آن محصولات نهایی را وارد ...

  داستان یک جنون سرخ: گنجشک های ضدخلق!

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • حضرت هایک جایی می فرماید رویکرد فردگرایی که امثال آدام اسمیت و فلسفه بریتانیایی از آن دفاع می کنند یک حسن بزرگ دارد: آدم ها را چنان که هستند می پذیرد و از این رو به دنبال انسان برتر برای هدایت جامعه نیست و به ...

  اقتصاد سیاسی به زبان آدمیزاد -۱

 • جمعه - ۱۱ تیر ۱۳۹۵
 • گویا شاهزاده ایرج در کلامی ماندگار گفته است تعداد ایرانی جماعت از سه تا بیشتر شود شروع به بحث سیاسی می کنند، شاهزاده فقید عمرش قد نداد که ببیند مردم در این حوالی بعدها اقتصاد را هم قاطی ماجرا می کنند و بحث را در ...

  گالــــری