اصلاحگری یا بازجویی؟

  • سه شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۶
  • گفته اند که در قضایای اعتراض های پس از اصلاحات ارضی سال 1342 باجناق اسدالله علم، نخست وزیر، پزشکی بود که در بیمارستان بازرگانان کار می کرد و دیده بود که نظامیان یک نفر از تظاهرکنندگان را که می خواست از دیوار بیمارستان بالا بیاید ...

    جغرافیای سیاسی مهمترین منطقه جهان!

  • جمعه - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • یکی از نظریه های کلاسیک جغرافیای سیاسی نظریه  (هارتلند یا "قلبستان") مکیندر است، در این نظریه سطح زمین به سه بخش عمده تقسیم می شود و اصلی ترین بخش "جزیره جهان" (ورلد ایلند) است که در منطقه به هم پوسته میان آسیا و اروپا و ...

    گالــــری