روانشناسی سیاسی آدمی مثل ترامپ به ما می گوید مشاوران وی نقش مهمی در رفتار دولت آمریکا خواهند داشت، مشاور امنیت ملی وی، مایک فلین، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و ترجمه کتاب وی هم به زودی به بازار می آید؛ عنوان جالبی هم دارد: “میدان نبرد: چگونه می توانیم جنگ جهانی علیه اسلام رادیکال و متحدانش را پیروز شویم” !

 

او دشمنان امریکا را دو دسته می کند؛ اسلام رادیکال و کشورهای غیردموکراتیکی که دشمنی مشترکی به نام غرب دارند و با هم “ائتلاف” تشکیل می دهند: روسیه، سوریه، چین، کره شمالی، ایران، نیکاراگوا، کوبا، ونزوئلا و بولیوی. این کشورهای “ائتلاف” از نظر ایدئولوژیک با صد من سریش به هم نمی چسبند، ولی “شرایط جنگی” آنها را با یکدیگر همسو می کند.

 

این مشاور بی اعصاب معتقد است که بزرگترین تهدید ژئوپلیتیک غرب محور دمشق-مسکو-تهران است، ولی حرف عجیبش اینست که در جنگ علیه داعش می شود با روسیه متحد شد، ولی اتحاد با سوریه و ایران عین بلاهت است. سیاستش مشت آهنین است: درهم شکستن دشمن و بی اعتبار کردن ایدئولوژی آنها.

 

می گوید: “من دشمنانمان را می شناسم و این حتی من نترس را هم به هراس می اندازد، ما هر وقت جدی با آنها جنگیدیم پیروز شدیم”. فلین یک حرف ترسناک می زند: “القاعده وایرانی ها را در عراق شکست دادیم، بر طالبان و دیگر متحدانش در افغانستان پیروز شدیم، با این حال آنها به جنگیدن ادامه دادند و ما عقب نشستیم. بگذارید رک بگویم، ما اکنون بازنده ایم و من از یک جنگ بزرگ صحبت می کنم، جنگی که فقط محدود به عراق و سوریه و افغانستان نیست”!

 

مشاور جدید چنان صحبت می کند که دیک چینی و رامسفلد در برابرش محافظه کار به نظر می رسند، او گفته است ما این جنگ ها را خوب بلدیم، کافی است جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد را به یاد بیاورید. ۴ توصیه دارد.

 

نخست، آمادگی همه جانبه دفاعی مشابه جنگ جهانی دوم و جنگ سرد برای جدالی که شاید چند نسل طول بکشد.

دوم، بیرون کشیدن بنیادگراهای اسلامی از سوراخ هایشان و درهم شکستن آنها و حامیانشان در هرجا که هستند.

سوم، روبه رو شدن با حامیان دولتی و غیردولتی بنیادگرایی اسلامی خشونت طلب.

چهارم، به راه انداختن جنگی ایدئولوژیک با اسلام رادیکال و حامیان آن.  

 

در سیاست از حرف تا عمل البته فاصله است، ولی نفش فلین را در جهت دهی به رفتار آینده امریکا نمی توان نادیده گرفت، از قرار باید کتاب وی را دقیق تر بخوانیم، شما صدای شیپور جنگ را نمی شنوید؟

لینک مرجع