به ویژه پس از برجام در رابطه با فرصت های سودآور سرمایه گذاری در ایران بسیار صحبت می شد و شنیده می شد که برخی آن را بزرگترین بازار دست نخورده جهان می دانستند، ولی به واقع ایران چقدر از نظر سرمایه گذاری جذابیت دارد؟

 

شاخص فرصت جهانی پاسخی به این پرسش است و رتبه جذابیت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف را محاسبه می کند، این شاخص جامع چهار حوزه کلی “متغیرهای پایه ای اقتصاد”، “سهولت کسب و کار”، “مقررات سرمایه گذاری” و “حکومت قانون” را در بر می گیرد.

 

در گزارش ۲۰۱۵ می توان دید که کشورهای صدر فهرست همگی از کشورهای توسعه یافته به شمار می آیند، جایگاه اول تا سوم به سنگاپور، هنگ کنگ و فنلاند اختصاص یافته است. در میان ده کشور نخست، تنها کشور در حال توسعه مالزی است و رتبه ایران ۱۱۹ از میان ۱۳۶ کشور است. وضعیت در زیر شاخص ها عبارت است از :

 

رتبه ایران در متغیرهای پایه اقتصاد: ۱۰۷

رتبه ایران در سهولت کسب و کار: ۸۸

رتبه ایران در مقررات سرمایه گذاری: ۱۲۵

رتبه ایران در حکومت قانون: ۱۱۰

لینک مرجع