درس یک تجربه ایرانی ناموفق؛ “فضای باز سیاسی” و “آشتی ملی”

یکی از اهل فن گفته است در جایی مثل ایران شوخی است بخواهی در اقتصاد سیاست های ریاضتی پیش بگیری و همزمان دنبال فضای باز سیاسی باشی! تجربه چنین حماقتی را دو سه سالی پیش از انقلاب شاهد بودیم. جهش قیمت نفت در کشورهای نفتی در آغاز یک موهبت تلقی می شود، ولی به محض … ادامه خواندن درس یک تجربه ایرانی ناموفق؛ “فضای باز سیاسی” و “آشتی ملی”